Categories
Uncategorized

Mobil betaling handler ikke om å bytte ut plastkortet med mobilen

Kampen om mobilbetaling er i full gang, og kundene kan nå velge mellom en rekke ulike tjenester fra bankene. Dette er bare begynnelsen, og flere mobile betalingstjenester er på vei fra Facebook, Apple, Google, Samsung med flere. Tidligere meldte dagligvarehandelen seg på, med en annonsert betalingsløsning fra Norgesgruppen og Coop, ikke ulikt CurrentC fra de store varehandelsaktørene i USA. Mens banker, varehandelen og teknologiselskapene kjemper om å skaffe seg en posisjon innen mobilbetaling hevder flere at bankkort fortsatt er den enkleste betalingsformen og ser ikke behovet for betaling med mobilen. Denne konklusjonen har én fundamental feil, og det er forutsetningen om at måten vi betaler på forblir uendret.

mCASH (1)

This post was originally publisheded at e24.no (in Norwegian)

Kampen om mobilbetaling er i full gang, og kundene kan nå velge mellom en rekke ulike tjenester fra bankene. Dette er bare begynnelsen, og flere mobile betalingstjenester er på vei fra Facebook, Apple, Google, Samsung med flere. Tidligere meldte dagligvarehandelen seg på, med en annonsert betalingsløsning fra Norgesgruppen og Coop, ikke ulikt CurrentC fra de store varehandelsaktørene i USA. Mens banker, varehandelen og teknologiselskapene kjemper om å skaffe seg en posisjon innen mobilbetaling hevder flere at bankkort fortsatt er den enkleste betalingsformen og ser ikke behovet for betaling med mobilen. Denne konklusjonen har én fundamental feil, og det er forutsetningen om at måten vi betaler på forblir uendret.

Antakelsen om at betaling må være en aktiv handling som et obligatorisk steg i kjøpsopplevelsen preger fortsatt mye av utviklingen. Resultatet av dette er at mobilbetaling i mange tilfeller ikke tilfører noen reell verdi til brukerne. Dette fikk norsk bank- og telekombransje erfare med Valyou og selv Apple opplever lav brukeradopsjon, til tross for at Apple Pay er det foretrukne alternativet blant brukerstedene i USA. For brukerne gir det ingen tilleggsverdi å holde mobilen inntil en tradisjonell POS-terminal i stedet for å bruke kortet. Mobil betaling skaper først verdi når det kobles til en relevant kontekst eller gjøres usynlig og integrert i andre tjenester. Når var sist gang du tok frem kortet for å betale for en Uber?

Google er en aktør som tar dette på alvor og lanserte nylig Google Hands free, hvor det er mulig å betale med Android Pay uten å ta telefonen ut av lommen ved hjelp av en kombinasjon av Bluetooth, Wi-Fi og lokasjonsbaserte tjenester. Paypal annonserte i fjor en lignende løsning der brukerne kan betale uten å ta frem telefonen. Ved å fjerne betaling som en aktiv handling vil betaling med mobilen redusere friksjonen forbundet med betaling i fysisk varehandel.

For å styrke denne utviklingen er det flere initiativ som jobber med å integrere betaling i smarte enheter og «wearables» med mobilen i sentrum for autentisering og sikkerhet. Automatiske betalinger vil være et sentralt tema i fremveksten av smarte hjem, biler og samfunn. VISA og Accenture har allerede integrert betaling som en funksjon i smarte biler, og Mastercard har annonsert at alle tilkoblede enheter er potensielle betalingsenheter. Med en et estimat på 20 milliarder tilkoblede enheter innen 2020 er vi så vidt i startfasen når det gjelder betalinger i fremtidens smarte samfunn.

For restaurantbesøk kan tiden der regningen ankom i en skinnmappe nærme seg slutten. Selskaper som Tab og Dash gir kundene muligheten til å legge inn og godkjenne sin betalingsinformasjon automatisk når de bestiller bord via mobilen gjennom åpne grensesnitt mot bookingtjenesten Opentable. Når kundene ankomme restauranten vil de bli henvist til sitt bord og servert som vanlig, men kunne reise seg opp å gå når de er ferdige uten å måtte vente på å betale. Betalingen gjennomføres automatisk og kvitteringen sendes på epost. En følge av dette er at interessen for «usynlige» betalinger er økende blant brukersteder.

Samtidig som fragmenteringen av betalingslandskapet kan virke uoversiktlig for mange er det enkelhet og relevans som alltid vinner frem. Dette vil føre til at løsninger som Apple Pay, Samsung Pay og Android Pay, løsninger som mCASH, Vipps og Mobile Pay, samt plastkortet vil kunne leve side om side. Forskjellen er at løsningene vil benyttes i ulik kontekst der det tjener forbrukeren.

Starbucks har allerede bevist at det vil ikke nødvendigvis være én universell betalingsløsning som vinner frem innen mobilbetaling. Allerede i 2009 lanserte Starbucks sin app som lar kundene både bestille og betale i samme steg før kunden ankommer kafeen. For kundene betyr dette kortere ventetid og en automatisk kobling mot Starbucks sitt lojalitetsprogram, og resultatet er at mer enn 1 av 5 kjøp hos Starbucks gjennomføres med løsningen.

Samtidig som det er lite penger å tjene på mobil betaling, er den store verdien knyttet til betaling i fremtiden er ikke nødvendigvis transaksjonsinntektene, men eierskap til kundegrensesnittet og kundedataene. Ifølge McKinsey består mer enn 80 prosent av kundens interaksjon med bankene gjennom betaling og eierskap til dette grensesnittet betyr eierskap til kundene.

En rapport fra Deutsche Bank bekrefter dette og viser til at summen av innovasjon innen mobile betalinger vil gjøre selve betalingen usynlige, men åpne opp for nye datadrevne kundeflater. EUs kommende betalingsdirektiv, PSD 2 vil ytterligere styrke denne utviklingen ved å kreve at bankene både tilgjengeliggjør betalingsdata, samt lar tredjeparter initiere betalinger gjennom åpne grensesnitt. Det er kampen om kundegrensesnittet som driver fremveksten av mobile betalinger fra både banker og andre aktører, og vi har kun sett starten på utviklingen. Den som eier noe kunden bruker hver dag, eier kunden, og mobilbetaling er kun middelet for å nå dette målet.

2 replies on “Mobil betaling handler ikke om å bytte ut plastkortet med mobilen”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *