Identitet i en digital verden

Hver person, ting og entitet har sin egne unike identitet, og evnen til å bevise denne er nøkkelen til alt fra å logge inn på Facebook til å levere inn selvangivelsen. Vi omgir oss med ulike former for digitale identitetsløsninger som gir oss tilgang til innhold, foreta betalinger og kommunisere gjennom dagen. Samtidig henger mange av prosessene og reglene knyttet til opprettelse og verifisering av identitet igjen i den fysiske verden med signaturer, papirbasert ID og fysisk oppmøte.

Read more