hernaes.com

Innovation – Finance – Technology

Uncategorized

Digitaliseringens syv dødssynder

board-410099_640

This post was co-authored with Silvija Seres and was originally published at Dagens Næringsliv (in Norwegian).

Den digitale transformasjonen gjør at bransjer glir, veltes om og omdefineres. Amazon er ikke lenger bare en nettbutikk for bøker, de er verdens største butikk for alt, leverandør av lagringstjenester, maskinlæring og logistikktjenester. Tesla er ikke bare en billeverandør, de er i batteribransjen, infrastrukturbransjen, og mest av alt, i teknologibransjen. Google er ikke bare en informasjonsaktør, de tilbyr verktøy innen helseadministrasjon, utdannelse, og nasjonal styring av fysisk infrastruktur for transport og eiendom. Marc Andreessens berømte utsagn «software spiser verden» peker på hvordan den digitale teknologien overtar tradisjonelle bransjer kjerneprosesser og kundeflater.

Når DNB sier at de er et teknologiselskap, og Telenor sier at de kanskje ikke finnes i dagens format om noen år, anerkjenner selskapene denne omveltningen. Ruter sier de ikke er i transportbransjen, men i mobilitetsbransjen. Selskapet peker på hvordan klima, smarte byer, smarte hus, selvkjørende biler, nye arbeidsmetoder og kommunikasjonsflater styrer selskapets kjerneforretning. Schibsted sier de transformeres fra medieselskap til produktselskap, og Wilhelmsen shipper ikke bare biler, men leverer forsvarslogistikk, internasjonal bilproduksjon og dataløsninger for verdens havner.

De forstår at de må ta nye posisjoner i sine verdikjeder før noen andre tar dem – og med det også fortjenesten. Samtidig har det nærmest gått sport i å ramse opp hvilke selskaper fra andre industrier som er morgendagens konkurrenter. Nå hevder selv Pizza Hut de er et teknologiselskap, som tilfeldigvis leverer pizza.

Det er ofte selskapene som hadde de mest imponerende resultatene i det forrige regimet, som er mest nølende til å akseptere paradigmeskiftet. Bare se på Nokia og deres manglende vilje til å erkjenne konsekvensen av smarttelefonenes inntog. Alle bedrifter og bransjer bør kjenne på følelsen av hastverk. Den digitale teknologien, og alle industrier den smitter, følger Moores lov som eksponentiell vekst. De digitale økosystemene som tar over kundekontakten baserer seg på nettverkseffekten. Den gjør at en ny vinner tar nesten alt i hvert økosystem.

Dessverre finnes det ingen enkel oppskrift for å lykkes med digitalisering og fallgruvene er mange. Her er noen av de vanligste feilene:

  • Å se på digitalisering kun som et verktøy for forbedring av eksisterende produkter og prosesser. Digitalisering handler vel så mye om omveltning av bedriftens kjernevirksomhet.
  • Å ikke gi digitalisering tilstrekkelig strategisk fokus og delegere arbeidet altfor langt ned i organisasjonen. Transformasjonen angår hele organisasjonen, alle nivåer av selskapet må ha eierskap til dette.
  • Å ikke sette av nok ressurser til digitalisering. Digitalisering er en stor investering både i infrastruktur og i nye salgs- og leveransemodeller. For å lykkes med transformasjonen er det behov for både mandat og midler.
  • Å bygge på toppen av gammel og utdatert teknologi. Det er ikke nok å lage en app når den underliggende teknologien ikke er robust. Det kreves store teknologiske løft for å skape systemer som er trygge, fleksible og fremtidsrettede nok til å kunne bære den digitale omstillingen.
  • Å undervurdere behovet for kunnskap og kompetanse, og overfokusere på nye hoder. For å lykkes med digitalisering er det behov for både de som kan se problemstillingen med nye øyne, samt dybdekunnskap og erfaring.
  • Å vente for lenge, og håpe på et perfekt strategisk svar før man begynner digitaliseringsreisen. Det finnes få entydige svar, men mange gode muligheter, og den beste muligheten er å begynne reisen på en entusiastisk og nysgjerrig måte.
  • Å ha for lite fokus på hvilken jobb teknologien skal løse.

Tempoet i den digitale økonomien er hurtig og konkurransen er nådeløs. Gårsdagens innovasjon er morgendagens hygienefaktor, og digital transformasjon handler om å tre inn i en tilstand der endring er normalen fremfor en engangsøvelse. Bedrifter som lykkes med dette er godt rustet til å utnytte de mulighetene som teknologisk innovasjon gir.

One thought on “Digitaliseringens syv dødssynder

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *