Categories
Uncategorized

Digitalisering fra ord til handling

Digitalisering er et tema som har gått fra bagatellisering til en overdreven teknologioptimisme til en erkjennelse om at vi må ta grep. For dette finnes det ingen enkel oppskrift, men det finnes kjennetegn på hva som skal til for å komme i gang.

robot-507811_640

This blog post was originally published in Dagens Næringsliv (in Norwegian)

Digitalisering er et tema som har gått fra bagatellisering til en overdreven teknologioptimisme til en erkjennelse om at vi må ta grep. Ledende norske virksomheter har erstattet IT-direktører med digitaldirektører, og vi har til og med fått vår egen digitaliseringsminister. Vi har alle deltatt på konferanser og blitt fortalt de samme historiene som alle konkluderer med at vi må handle for å ikke bli stående igjen på perrongen mens toget går fra oss.

Vi har skapt oss ytrefiendebilder representert av Facebook, Google, Amazon, Wechat og Alipay som vi alle ser på med skrekkblandet fryd som både forbilder på hvordan skalere en forretningsmodell med en bismak at dette er aktører som kan spise vår lunsj i morgen. For å helle bensin på bålet trekkes det stadig frem at vi ligger bak våre naboland, og få ting vekker vårt kall til handling mer enn meldingen om at vi ligger bak vårt naboland i øst på noe.

Studieturer for norske ledere til Silicon Valley og Shenzhen har blitt big business, men selv om den ene konsernledergruppen etter den andre kommer tilbake helfrelst er det fortsatt en god vei fra innsikt til endring.

For dette finnes det ingen enkel oppskrift, men det finnes kjennetegn på hva som skal til for å komme i gang. Digitalisering handler om endring, og endring handler mer om mennesker enn teknologi. Men kun ved å faktisk forstå teknologien vil en være i stand til å se hvordan teknologi handler om mye mer enn kun teknologi.

Selv om det er intellektuelt interessant å diskutere de filosofiske og etiske dilemmaene ved bruk av kunstig intelligens, må oppmerksomheten på virksomhetsnivå først sørge for at vi har kontroll på datakvaliteten før vi starter med selv de enkleste algoritmene. Digitaliseringsarbeidet må sørge for å ha både blikket festet på horisonten samtidig som du har kontroll i maskinrommet.

Det handler om å være bevisst på hva som er ditt utgangpunkt. Enhver organisasjon pådrar seg teknisk gjeld for hver dag virksomhetens IT-systemer er i produksjon. Digitalisering handler om mye mer enn å lansere enn app, og dersom forsøket på å lansere en app bygger på toppen av gammel og utdatert teknologi vil ofte utfallet bære preg av dette. Digitale løsninger må bygges på robust og sikker infrastruktur. Stabilitet, oppetid og digital sikkerhet er inngangsbilletten for å være med i kampen om de gode digitale brukeropplevelsene.

Samtidig om en må være bevisst på utgangspunktet må ikke dette føre til at du gjenskaper gårsdagen i det digitale rom. Selv om det er fortsatt mye å hente på å forbedre eksisterende prosesser, er det viktig å tenke både hvordan bruke av teknologi til å utnytte det eksiterende på en bedre måte samtidig som du utforsker hvordan teknologi kan bidra til å skape ny forretning i morgen.

Få vet hvordan morgendagen ser ut og det er viktig å ta kalkulerte risikoer. Å vente for lenge, og håpe på et perfekt strategisk svar før man begynner digitaliseringsreisen. Det finnes få entydige svar, men mange gode muligheter, og den beste muligheten er å begynne reisen på en entusiastisk og nysgjerrig måte. Tenk stort, start i det små og lær raskt.

Ta liv av ideene og tiltakene som ikke har livets rett. Teknologi er spennende og morsomt, men pass på å ikke falle for fristelsen av å forfølge en løsning på jakt etter et problem. Vellykket innovasjonsarbeid handler om eksperimentering, men der mange virksomheter feiler er når eierskapet til en idé blir for sterkt og eksperimentene rigges for støtte opp under ideen. Her kan næringslivet lære av akademia og jobbe nådeløst og målrettet mot å motbevise at en idé er verdt å satse på. Albert Einstein sa en gang; ingen mengde eksperimenter kan noen gang bevise at jeg har rett, men et enkelt eksperiment kan bevise at jeg tar feil.

For å lykkes med alt dette gjelder det å ha den rette kompetansen og en felles forståelse av kontinuerlig læring. DET er mange hensyn å ta, og det er behov for spisskompetanse innen konsept- og forretningsutvikling, teknisk arkitektur, sikkerhet, drift og programvareutvikling bare for å nevne noen områder. Som leder av digitaliseringsarbeidet er det min jobb å sørge for at min medarbeidere overgår meg i sine respektive fagfelt, og er motivert for å videreutvikle egen kompetanse. Digital kompetanse er ferskvare, og det er ingen som noensinne blir ferdig utlært.

I en verden der det ikke lenge rer de store som spiser de små, men de raske som spiser de trege har vi mange fortrinn i Norge. Vi har et samfunn og et næringsliv bygget på tillit, en uformell organisasjonskultur og flate strukturer. Alt ligger til rette for at veien fra ord til handling er kort. For de som tør å handle. Men samtidig må vi ta inn over oss at et av kjennetegnene ved denne utviklingen er at den er global. Morgendagens konkurrenter kan ha sitt utspring fra hvor som helst i verden, og det holder ikke være tilfreds med egen innsats i Norgesmesterskapet når vi konkurrerer i et verdensmesterskap

Digitalisering betyr endring, og de færreste av oss like endring spesielt godt. Til syvende og sist handler dette om ledelse og en god leder må lykkes med å sette digitalisering inn i en strategisk kontekst. Avslutningsvis er det viktig å påpeke at digitalisering er ingen engangsøvelse. For å være godt rustet for en fremtid i kontinuerlig endring, må digitalisering sees på som en kontinuerlig aktivitet fremfor et løft der virksomheten tas fra en tilstand til en annen.

2 replies on “Digitalisering fra ord til handling”

Mest av alt maa en erkjenne at digitalisering er en forettnings investering, og maa styres som saadann av ledelse og styret.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *