Hvorfor er teknisk gjeld et problem og hvordan løse det?

Teknisk gjeld – gamle IT-systemer som må oppdateres og forbedres for å ikke falle sammen – har lenge vært et sentralt tema for enhver IT-avdeling og ethvert utviklermiljø. Du er ikke digital bare fordi du har lansert en app, og dersom du beveger deg for raskt i kundegrensesnittet uten å samtidig adressere underliggende teknologi vil du til slutt møte veggen. Hva er egentlig problemet, hvorfor ender så mange opp der, og hva skal til for å løse det?

Read more

Seven trends shaping the future of payments

It has been a decade since I first embarked on my journey down the payments rabbit hole. Since then, the predicted disruption of payments as we know it has proven to be more of an evolution than a revolution. With that in mind, even though there have been massive shifts in the payments space, the most exciting times are yet to come. Here are seven trends that will shape the next phase of payments evolution.

Read more

Er bankboksen død?

For bankene representerer en digitalisering av bankboksen en gylden mulighet for å skape nye digitale inntektsstrømmer ved å gjøre bankboksen relevant for en digital tidsalder. Det viktigste konkurransefortrinnet for en tilbyder av en slik tjeneste er tillit, og norske banker er velsignet med svært høy grad av forbrukertillit. I motsetning til tradisjonelle banktjenester som i stor grad er nasjonale av natur strekker både behovet og vekstpotensialet for en digital bankboks seg langt utenfor nasjonale grenser. Muligheten er der, og dersom bankene selv ikke ønsker å gripe den, så er det neppe mangel på lovende fintech-startups som ønsker å ta denne posisjonen.

Read more

Digitale lommebøker – hvilken rolle vil bankene spille?

Digitale lommebøker er i vinden som aldri før. Kontantbruken har stupt i nær sagt alle markeder, og veksten i netthandel har nådd nye høyder. I markeder med utbredt kontantbruk har adopsjonen av digitale lommebøker akselerert og hatt en markant økning i adopsjonsrater. Ifølge analysebyrået ACI passerte den totale omsetningen via digitale lommebøker 100 milliarder dollar i 2020, og spås å mangedobles de neste årene til 2,6 billioner dollar innen 2025. Hvilken betydning har dette paradigmeskiftet for bank- og finansnæringen?

Read more

Keep it simple

It is said that the average adult makes 35,000 choices in one day. Only during this short blog post will the average reader several times throughout the text choose whether it is interesting enough to read on, or whether the latest notification that just ticked on your smartphone seemed more interesting, or whether it is time and open TikTok for some and fun video-based entertainment. With this in mind, simplicity is a critical success factor when designing, developing and launching new products and services.

Read more

What is the value of your user base?

Valuating a growth company is an exercise that lies somewhere between faith and science. On one hand, there are some fundamental data points describing the company, and on the other hand, there is the belief in the execution of a future vision that drives the valuation. Since the latter is by far dominating the value of technology and growth companies these days, one attempt to quantify the future potential of consumer-facing tech companies is to place a value on its user base. How should one proceed when valuating a company based on its user base?

Read more

The death of third-party tracking and the impact on digital marketing

By now, it is widely known that third-party tracking for ads is approaching their end of days as Chrome is the latest browser to have set an expiration date for third-party cookies at the end of 2021. Does this change have the disruptive potential to rewrite the rules of targeted advertising or does merely represent a ripple in a diverse landscape of digital marketing?

Read more

What are the fundamental building blocks of a digital ecosystem?

One of the key ingredients for success among many of today’s most valuable companies is their ability to maintain and orchestrate their position in a digital ecosystem. This differs from most companies emerging from the brick-and-mortar space, which are built around linear value chains and industrial business logic. How should companies approach this crucial transition, what are the key components, and how do you create value from digital ecosystems?

Read more

Kryptovaluta og digitale eiendeler har kommet for å bli

Hvorvidt kryptovaluta fortsetter himmelferden eller stuper mot helvete er tilnærmet umulig å spå, men det er i det store bildet mindre interessant. Gjennom en rekke opp- og nedturer har kryptovalutaer vist at den underliggende teknologien har blitt mer robust og effektiv over tid, samtidig som at troen på ideen om en desentralisert valuta har nådd kritisk masse for å opprettholde kryptovaluta som en aktivaklasse, døgnåpent handelssystem og vekslingsmedium.

Read more

Åpne grensesnitt endrer kredittrådgiverens hverdag

I lang tid har standardiserte grensesnitt for datautveksling, også kalt APIer, vært forbeholdt IT-avdelingen. Kartlegging av kundenes personlige økonomi er ofte en kompleks oppgave som krever innhenting av data fra en lang rekke datakilder. Med smart bruk av teknologi, er det mulig å både gjøre innsamling av data mer effektivt og mer presis. Tilgangen på verifiserte data fra troverdige kilder vil kunne ha en stor påvirkning på rådgiverens hverdag. Fremfor å bruke tid på å innhente og etterprøve informasjon fra kundene, kan tiden brukes på god rådgivning.

Read more

Which technology trends should we look out for in 2021?

Attempting to predict the future is always risky business, and if annus horribilis 2020 taught us anything, it is how a true black swan event such as COVID upended most plans and predictions for the year we are leaving behind. As we enter the next year, I Look at the future with optimism as the year of the great recovery. However, the world will not revert to its pre-COVID state, and these are some of the technology trends that will shape 2021 and beyond.

Read more

Finansrådgiverens rolle i en digital hverdag

Alt som kan digitaliseres vil digitaliseres og smart bruk av teknologi kommer til å gjennomsyre alle funksjoner i samfunnet. Denne utviklingen er eksponentiell av natur, og det er nødvendig å venne seg til en stadig raskere endringstakt. Dette er ingen engangshendelse, men en kontinuerlig prosess, noe finansbransjen har vært underlagt siden tidenes morgen. Hvilken rolle vil finansrådgiveren ha i en fremtid der stadig mer av kundeinteraksjonen skjer digitalt og selvbetjent?

Read more