Banker i Finance Innovation-klyngen starter PSD2 i forkant av hva som er påkrevd

Fintech-klyngen Finance Innovation ber norske banker bli mer offensive før PSD2 trer i kraft, og Sbanken, Sparebanken Sogn og Fjordane og Sparebanken Vest går ut i forkant av ny lovgivning og går nå sammen om å utveksle kundedata med hverandre.

– Norske banker er tjent med å ta en mer offensiv holdning til EUs nye betalingsdirektiv, PSD2. Sammen med Sparebanken Vest og Sparebanken Sogn og Fjordane har vi derfor startet et prosjekt for gjøre PSD2 til en realitet i god tid før det kreves av oss. Det sier Sbankens digitaliseringssjef, Christoffer Hernæs.

De siste årene har mange spådd jordskjelv når internasjonale giganter som Facebook, Google og Apple utfordrer nasjonale banker. En driver for utviklingen ventes å være EUs betalingsdirektiv PSD2, som er innført i EU og ventes innført i Norge i løpet av et års tid.

– Vi må komme i gang i god tid før utenlandske aktører har mulighet til å entre det norske markedet. Det toget går nå, sier konserndirektør for Innovasjon og Kundeopplevelse i Sparebanken Vest, Bjørg Marit Eknes.

Vil tjuvstarte nå
De tre bankene er klare for å åpne opp, og er også åpne for å invitere inn andre banker som ønsker å delta i samarbeidet om gjensidig utveksling av data.

– Vi setter kunden først og ser at samarbeid på dette feltet er det som vil komme kundene til gode allerede i år fremfor å la kundene vente til neste år når EUs betalingsdirektiv vil treffe norske banker og bankkunder for fullt, sier Reiel Haugland, digitaldirektør i Sparebanken Sogn og Fjordane

PSD2 omtales ofte som bankenes største utfordring. Regelverket legger press på de tradisjonelle forretningsmodellene, og konkurranse fra nye aktører vil kunne føre til tap av bankinntekter.
– Det vil utvilsomt bli økt konkurranse, men det er viktig å huske på at PSD2 ikke gir andre aktører fordeler bankene ikke får – bare tilgang de ikke har hatt tidligere. Det er også viktig å huske på at bankene har fortrinn som for eksempel fintech-selskaper ikke uten videre har: tillit, erfaring og innsikt i markedet. Vi for vår del ønsker konkurransen velkommen, sier Hernæs.

Paradigmeskifte
De tre bankene mener en god start kan være å dele saldo, kontonummer og navn på bank mellom bankene. Da kan kundene få opp informasjon om kontoer i forskjellige banker i én og samme nettbank.
– Dette er starten på et paradigmeskifte i bankbransjen. Der det tidligere har vært tette skott mellom konkurrerende banker, ønsker vi nå å åpne opp slik at du kan få oversikt over og administrere dine bankforhold i én flate. De aller fleste nordmenn er kunde hos minst to banker, og en slik deling vil forenkle hverdagen for mange, sier banklederne.

PSD2 skal legge til rette for økt konkurranse for betalingstjenester, fremme innovasjon og bedre integrasjonen mellom betalingsaktørene. Når andre aktører enn banker slipper til, vil slaget stå om de beste og mest kundevennlige løsningene. Snart blir det mulig for nordmenn å velge nettbank eller mobilbank basert på kvaliteten i løsningene, ikke bare kundeforhold.

De tror at de aktørene som klarer å tilby de mest brukervennlige løsningene vil være de som gjør seg fortjent til kundenes oppmerksomhet i en ny bankhverdag.
– Her kommer en rekke utenlandske aktører som er verdensledende på brukeropplevelser til å komme inn på det norske markedet, påpeker Haugland i Sparebanken  Sogn og Fjordane.

I forkant av PSD2
Det nye PSD2-direktivet fra EU vil tvinge bankene til å åpne opp dørene for både konkurrerende banker og andre aktører. PSD2 er blitt mottatt med skepsis av bank- og finansbransjen, både i Norge og EU.

Samarbeidet mellom bankene i fintech-klyngen Finance Innovation med utspring i Bergen markerer en holdningsendring, til fokus på mulighetene heller enn truslene ved økt konkurranse.

– Det har skjedd en markant endring fra for bare et par år siden. Da var det EU-bankene som var tett på, mens vi norske banker i det lengste håpet at vi ville klare å sette en stopper for hele regelverket ved landegrensene. Nå ligger norsk finansbransje i front på å ha en svært proaktiv samarbeidsholdning til PSD2 i Europa, sier Eknes i Sparebanken Vest.

De reelle truslene for bankene i fremtiden vil komme fra Google, Facebook, Alipay og helt andre aktører enn de vi er vant til å konkurrere med. Ved å åpne opp tidlig vil norske banker så vesentlig sterke når direktivet trer i kraft høsten 2019. Dersom norske bankkunder allerede er vant med å se sine kundeforhold på tvers av banker, så vil inngangsbarrieren for utenlandske aktører bli vesentlig høyere.

– Vi er allerede i dialog med flere banker om dette, og oppfordrer resten av bransjen til å omfavne samme tankesett. Vi er åpen for å dele våre data med alle som ønsker å ta del i dette, sier Christoffer Hernæs.

Gjennom den nyetablerte fintech-klyngen Finance Innovation ønsker vi å legge til rette for at alle som ønsker kan bli med på et utvidet samarbeid. Vi er i full gang med å utarbeide felles avtaler og de nødvendige prosesser for at dette skal kunne skje på tvers av bransjen, sier Atle Sivertsen, CEO i Finance Innovation.

One thought on “Banker i Finance Innovation-klyngen starter PSD2 i forkant av hva som er påkrevd

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *